Trainingspakketten

Jeugd, Senioren en Vrouwen

Keep It Cool is gespecialiseerd is het verzorgen van keeperstrainingen voor jeugdkeep(st)ers, seniorenkeepers en vrouwenkeepsters. Keep It Cool verdeelt het aantal jeugd- en vrouwenkeep(st)ers van uw voetbalvereniging in groepen van maximaal 6 keepers. De seniorenkeepers worden verdeeld in groepen van maximaal 3 keepers. De vrouwenkeepsters van de selectie-elftallen zullen bij voorkeur worden ingedeeld bij de A- en/of B-selectiekeep(st)ers. U betaalt als voetbalvereniging per groep keep(st)ers.

Pakket 20 trainingen

U kunt als voetbalvereniging kiezen voor een pakket van 20 trainingen. Deze trainingen worden verdeeld over het hele seizoen gegeven, op vaste tijdstippen in de week.

Dit betekent dat iedere groep keep(st)ers, één keer per week (in totaal 20 weken) keeperstraining volgt van 60 minuten.

Inclusief:

  • Planmatig leren volgens de Keep It Cool Methode.
  • Een tussenrapport en een eindrapport per seizoen.
  • Theorietraining.
  • Voorrang bij deelname aan keepersdagen van Keep It Cool.

Voorbeeld: U heeft in totaal 18 keep(st)ers in uw jeugd- en vrouwenafdeling van uw vereniging. Dat komt neer op 3 groepen van 6 keep(st)ers. Iedere groep ontvangt één training per week à 60 minuten, dus zijn er 3 keeperstrainingen per week in totaal. Met het pakket van 20 trainingen zijn er dus per groep 20 trainingen. In totaal 60 keeperstrainingen verdeelt over de drie groepen.

Pakket 25 trainingen

U kunt als voetbalvereniging kiezen voor een pakket van 25 trainingen. Deze trainingen worden verdeeld over het hele seizoen gegeven, op vaste tijdstippen in de week.

Dit betekent dat iedere groep keep(st)ers, één keer per week (in totaal 25 weken) keeperstraining volgt van 60 minuten.

Inclusief:

  • Planmatig leren volgens de Keep It Cool Methode.
  • Een tussenrapport en een eindrapport per seizoen.
  • Theorietraining.
  • Voorrang bij deelname aan keepersdagen van Keep It Cool.

Voorbeeld: U heeft in totaal 18 keep(st)ers in uw jeugd- en vrouwenafdeling van uw vereniging. Dat komt neer op 3 groepen van 6 keep(st)ers. Iedere groep ontvangt één training per week à 60 minuten, dus zijn er 3 keeperstrainingen per week in totaal. Met het pakket van 25 trainingen zijn er dus per groep 25 trainingen. In totaal 75 keeperstrainingen verdeelt over de drie groepen.

Senioren

Keep It Cool verzorgt ook senioren keeperstraining bij uw voetbalvereniging. Bij seniorenpakketten gelden een maximaal aantal van 3 keepers per groep. Ook hier betaalt u als voetbalvereniging per groep.

Selectiekeepers

Een keeperstraining van selectiekeepers is bij voorkeur op een trainingsdag van de selectie en start 30 minuten vóór aanvang van de teamtraining. De keeperstraining voor selectiekeepers onder leiding van een keeperstrainer van Keep It Cool duurt 60 minuten en is inclusief begeleiding van de keepers door de keeperstrainer in de resterende tijd van de teamtraining.

Voorbeeld: De teamtraining start regulier om 20:00. De keeperstraining zal aanvangen om 19:30 en duren tot 20:30. Daarna zal de keeperstainer van Keep It Cool verdere begeleiding bieden aan de selectiekeepers tijdens het restant van de teamtraining (denk aan partijvormen, afwerkvormen etc.)

U kunt als voetbalvereniging geheel vrijblijvend een offerte aanvraag doen:

Vul hier alle jeugd- en vrouwenteams in die uw voetbalvereniging heeft.
Vul hier alle seniorenteams in waarbij u wenst keeperstraining te ontvangen. Vermeld hierbij ook of het om een selectiekeeper gaat of een keeper van een recreatief team gaat.
Een demonstratietraining geldt alleen voor jeugdpakketten.