Visie

Hip & eigentijds

Keep It Cool is een hippe keepersopleiding voor de jonge, jongvolwassen en volwassen keepers en keepsters in de regio Limburg. Met vooral het centrale doel om de keepers beter te maken in hun discipline. Hierbij zal er aandacht worden besteed aan de motorische ontwikkeling, maar zeker ook aan de sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling. Keep It Cool zal de keepers opleiden, begeleiden en beoordelen, zodat een duidelijk zichtbare ontwikkeling plaatsvindt in het trainingstraject.

Gefundeerde methodiek

Met een ervaren keeperstrainer, die ook gecertificeerd is door de KNVB, zullen de keepers veel leren en het keepen beleven als een echte eigen hobby.

Keep It Cool werkt volgens een eigen methodiek aan de ontwikkeling van de keep(st)ers. Deze methodiek is aangepast op iedere leeftijdscategorie binnen het pupillen- en jeugdvoetbal en is gebaseerd op de Frans Hoeks visie, de visie van Maarten Arts, de visie van de KNVB, de bewegingsleer van het motorisch leren, de gedragswetenschappen van kinderen en adolescenten en het Teaching Games concept.

Bij het opstellen van deze methodiek is er ook gekeken naar de ontwikkeling van kinderen per leeftijdscategorie op verschillende gebieden: Motorische ontwikkeling, Cognitieve ontwikkeling en Sociaal-Emotionele ontwikkeling. Voor iedere leeftijdscategorie zijn er namelijk duidelijke verschillen in deze ontwikkelingsgebieden, waar, voor een optimaal resultaat, tijdens het trainen en begeleiden rekening mee gehouden moet worden.

Met het integreren van het Teaching Games concept wil Keep It Cool zich onderscheiden van andere keepersscholen en keepersopleidingen. Door het toepassen van speelse en ludieke manieren, die ten alle tijden het spelidee van voetbal blijven bevatten, om het keepersvak aan te leren, word de beleving aanzienlijk verhoogd bij de keepers en keepsters. Keep It Cool gelooft er dan ook in, dat deze verhoogde beleving een extra stimulans is om te groeien en ontwikkelen als keep(st)er.

Evalueren en reflecteren

Gedurende het seizoen zullen er twee grote evaluatie momenten plaatsvinden, waar de grootste aandachtspunten, maar ook zeker de details, van iedere leeftijdscategorie zullen worden getoetst en geëvalueerd.

Het evalueren zal niet alleen gebeuren door de keeperstrainer, maar ook in overleg met de keepers en keepsters. Door middel van vooraf gestelde, op de methodiek gebaseerde, criteria word er voor iedere keeper individueel een overzichtelijk beeld geschept, in een beoordelingsformulier, van de aanwezige vaardigheden, aandachtspunten en nog belangrijker: de vooruitgang in de vaardigheden van de keeper. Samen met de ondersteuning van videoreflectie, die ook door de keepers en keepsters zal worden bekeken, levert dit een aantal leerdoelen en aandachtspunten op.

Wedstrijd echte keeperstrainingen

Keep It Cool staat voor wedstrijd echte keeperstrainingen. De meeste keeperstrainers werken voornamelijk aan de verbetering van de handelingen met en zonder bal van de keeper. Vaak word dan ook vergeten dat het voetbalspel een complexe spelvorm is en zeker met de ontwikkelingen van de keeper als meevoetballende keeper, moet een keeper meer kunnen dan alleen een bal vangen, trappen en werpen. Keep It Cool traint haar keepers voornamelijk in het krijgen van inzicht en leren van communiceren tijdens het uitoefenen van het keepersvak, met daarnaast ook een gezonde dosis aandacht voor techniek (handelingen met en zonder bal) van de keeper.

Beleving vergroten

Keep It Cool richt zich voornamelijk op de amateurverenigingen in de regio Midden-Limburg. Vaak is bij deze verenigingen het feit dat er geen jeugdkeeperstrainer voorhanden is, omdat deze erg schaars zijn. Toch zouden de verenigingen graag over een jeugdkeeperstrainer beschikken, ook al word er vaak gedacht dat zo’n dergelijke deskundige een ‘luxe’ is bij een amateurvereniging.

Dit blijkt niet zo te zijn. Vaak is er dan ook te zien dat bij een club een keepersprobleem is. Kort door de bocht betekent dit dat er te weinig keepers zijn. Als gevolg daar van moet vaak een veldspeler ‘in de goal gaan staan’. Wanneer er een deskundige, enthousiaste keeperstrainer voorhanden is bij een club, word het animo om te keepen vanuit de allerjongste gestimuleerd. Ook dit proces neemt Keep It Cool op zich en dus worden niet alleen de huidige keepers opgeleid binnen de vereniging, maar worden ook nieuwe keepers geworven en enthousiast gemaakt voor het keepersvak.